Όροι χρήσης

odeia.gr ή ιστότοπος
Ο όρος περιλαμβάνει τον ιστότοπο και ότι συναρτάται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τη δομή, τη λειτουργία, την απεικόνιση τη βάση δεδομένων, τον κώδικα κ.τ.λ.
Ίδρυμα
Κάθε φορέας μουσικής εκπαίδευσης που είναι καταχωρημένος στον ιστότοπο odeia.gr  (ωδεία, σχολές κ.τ.λ.)
Χρήστης
Αυτός που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο είτε για να καταχωρήσει πληροφορίες είτε για να πληροφορηθεί ή ακόμα και μόνο να περιηγηθεί.
Χώρος ιδρύματος
Η νοητή περιοχή που παραχωρείται από τον ιστότοπο σε κάθε ίδρυμα προκειμένου να καταχωρήσει οτιδήποτε αφορά σε αυτό.
Υπεύθυνος ιδρύματος
Αυτός που διαχειρίζεται το χώρο του ιδρύματος

Τι είναι το odeia.gr
Το odeia.gr είναι ένας ιστότοπος που σκοπό έχει την προβολή του έργου των αναγνωρισμένων Ελληνικών μουσικοεκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Δεν είναι κερδοσκοπικός και τα έσοδα για τη συντήρησή του προέρχονται από προαιρετικές συνδρομές και δωρεές.
Απευθύνεται τόσο στους ιδιοκτήτες των ιδρυμάτων αυτών όσο και στους σπουδαστές ή τους υποψήφιους σπουδαστές μουσικής και τους κηδεμόνες τους.
Η περιήγηση στον ιστότοπο σημαίνει ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που αναγράφονται εδώ όπως επίσης και όποια αλλαγή των όρων αυτών προκύψει στο μέλλον. Οι αλλαγές στους όρους χρήσης θα αναρτώνται στο παρόν.

Πνευματικά δικαιώματα
Το odeia.gr είναι έργο πρωτότυπο και καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Εξαίρεση αποτελεί το υλικό που αναρτούν τα ιδρύματα και οι χρήστες. Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία ενός εκάστου και αποκλειστικά υπεύθυνος είναι αυτός που τις αναρτά. Εξαίρεση επίσης αποτελεί το υλικό τρίτων που έχει χρησιμοποιηθεί στον ιστότοπο όπως π.χ. οι χάρτες και τα οποία καλύπτονται επίσης από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους.
Το πάσης φύσεως υλικό διατίθεται εδώ μόνο για την πληροφόρηση του ενδιαφερομένου. Κάθε άλλη χρήση πλην αυτής της προσωπικής πληροφόρησης του ίδιου του χρήστη δεν επιτρέπεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση δεδομένων κ.τ.λ.).

Περιεχόμενο
Επαναλαμβάνεται και επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι για το περιεχόμενο που αναρτά ο χρήστης ή και ο υπεύθυνος του ιδρύματος φέρει ο ίδιος και μόνο αυτός την αποκλειστική ευθύνη ως προς το νόμο και ως προς τρίτους. Απαγορεύεται η δημοσίευση περιεχομένου που αντίκειται στο νόμο ή τα ήθη. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε τέτοιο περιεχόμενο παρακαλούμε ενημερώστε μας ώστε να το αφαιρέσουμε.

Ακρίβεια πληροφοριών
Έχει γίνει προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Τα κύρια στοιχεία των ιδρυμάτων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.τ.λ.)  έχουν ληφθεί κατ’ αρχήν από επίσημους φορείς. Κάθε ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να τα αλλάξει να τα διαγράψει ή να προσθέσει όπως και όπου το ίδιο κρίνει σκόπιμο. Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ανακρίβεια παρακαλούμε ενημερώστε μας.

Αποποίηση ευθυνών
Το odeia.gr παρέχεται για χρήση «ως έχει». Δεν δίνεται ούτε υπονοείται καμμία εγγύηση για καμμία λειτουργία του. Η προστασία του υπολογιστή του χρήστη από ιούς, κακόβουλα προγράμματα και ότι άλλο είναι πιθανόν να βλάψει το χρήστη άμεσα ή έμμεσα επαφίεται αποκλειστικά στο χρήστη. Το odeia.gr δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη για κανένα είδος ζημιάς που μπορεί να βαρύνει το χρήστη. Η περιήγηση ή και η χρήση του γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Το odeia.gr δεν φέρει επίσης καμμία ευθύνη για στοιχεία που αναρτώνται από τους χρήστες ή και τους υπεύθυνους των ιδρυμάτων. Η ευθύνη απέναντι στο νόμο και σε τρίτους βαρύνει αποκλειστικά και μόνο αυτόν που αναρτά τα στοιχεία.