Ωδεία - Μουσικές Σχολές που βρέθηκαν: 772

Ωδεία, Μουσικές σχολές & σχολές Βυζαντινής μουσικής

Το site για την αναγνωρισμένη μουσική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Το odeia.gr, το site των Ωδείων, είναι ο χώρος μέσω του οποίου κάθε Ωδείο ή Μουσική σχολή, κάθε δηλαδή αναγνωρισμένο εκπαιδευτήριο μουσικής,  έχει τη δυνατότητα να προβληθεί και να παρουσιάσει το έργο του. Ο χώρος όπου κάθε μαθητής - σπουδαστής ή υποψήφιος μαθητής - σπουδαστής μουσικής μπορεί να αναζητήσει το Ωδείο ή τη Μουσική σχολή που του ταιριάζει σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους γονείς και κηδεμόνες υποψήφιων μαθητών και προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης και σύγκρισης πιστοποιημένων από το Ελληνικό δημόσιο αναγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών σχολών.

 • Απεικονίζει στο χάρτη όλα τα αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές σχολές της Ελλάδας
 • Περιέχει χρήσιμα στοιχεία για κάθε Ωδείο και Μουσική σχολή
 • Αναρτά ανακοινώσεις και εκδηλώσεις από κάθε Ωδείο και Μουσική σχολή
 • Δίνει εύληπτη εικόνα για τα μαθήματα θεωρητικών και μουσικών οργάνων
 • Πληροφορεί για τη νομοθεσία που διέπει τα αναγνωρισμένα Ωδεία και τις Μουσικές σχολές
 • Αναλύει ζητήματα που σχετίζονται με τα Ωδεία, τις Μουσικές σχολές και γενικά με τη μουσική εκπαίδευση
 • Λύνει απορίες για τα μαθήματα μουσικής, τα μουσικά όργανα και τη διδασκαλία τους

Αν είσαστε

 • ιδιοκτήτης, διευθυντής, εκπρόσωπος Ωδείου ή Μουσικής σχολής
 • σπουδαστήςή υποψήφιος σπουδαστής μουσικής
 • γονέας ή κηδεμόνας που ενδιαφέρεται για τη σωστή μουσική εκπαίδευση
 • φίλος της μουσικής και της μουσικής εκπαίδευσης

Το odeia.gr είναι το δικό σας site.
Περιηγηθείτε και απολαύστε τη  μοναδική δυνατότητα της επισκόπησης όλων των αναγνωρισμένων Ωδείων και Μουσικών σχολών σε ένα ιστότοπο!

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων