Το Ωδείο ή η Σχολή μου δεν έχει τη σωστή θέση στο χάρτη

Η τοποθέτηση στο χάρτη γίνεται αυτόματα με βάση τη διεύθυνση. Κάνε εγγραφή και διόρθωσε τη διεύθυνση. Η νέα θέση θα γίνει ορατή το αργότερο εντός 24 ωρών. Αν παρ’ όλ’ αυτά είσαι σίγουρος ότι η διεύθυνση είναι σωστή αλλά η απεικόνιση είναι λανθασμένη μπορείς να κάνεις δοκιμές απεικόνισης στον ιστότοπο http://itouchmap.com/latlong.html. Πολλές φορές οι μηχανές θέσης εκλαμβάνουν λανθασμένα ορισμένους χαρακτήρες όπως π.χ. την απόστροφο. Έτσι είναι πιθανό η διεύθυνση «Β. Γεωργίου Β΄ 31» να μην εντοπίζεται σωστά ενώ η «Β. Γεωργίου Β 31» να εντοπίζεται. Αν δεν καταφέρεις με κανένα τρόπο να αντιστοιχίσεις τη διεύθυνση στην πραγματική θέση στο χάρτη στείλε μας eMail στο owner@odeia.gr. Είναι χαρά μας να βοηθήσουμε.