Σύνθεση

 • Κατηγορία :
  Θεωρητικά της μουσικής
 • Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών :
 • Προαπαιτούμενες μουσικές σπουδές :
  Πτυχίο Φυγής (Φούγκας)
 • Συνιστώμενες μουσικές σπουδές πριν :
 • Αναγνωρισμένο :
  Ναι
 • Τίτλος σπουδών που χορηγείται :
  Δίπλωμα, Πτυχίο
 • Έτη φοίτησης :
  4
 • Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών :
 • Που μπορώ να εργαστώ :
  Ωδεία και Μουσικές Σχολές, Τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, Θέατρα και κινηματογραφικές παραγωγές, Φιλαρμονικές (με Πτυχίο Ενοργάνωσης) Ιδιωτικές σχολές, Στην ελεύθερη αγορά όπου απαιτείται σύνθεση μουσικής

Η κοινή αντίληψη για τη μουσική Σύνθεση είναι ότι εφόσον έχεις «ταλέντο» μπορείς να συνθέσεις και άρα δεν χρειάζονται σπουδές. Η αντίληψη αυτή βασίζεται κυρίως στην ελλιπή γνώση της μουσικής φιλολογίας και την συσχέτιση της σύνθεσης σχεδόν αποκλειστικά με το τραγούδι. Η αλήθεια είναι πως χρειάζονται και τα δύο. Επίσης αλήθεια είναι πως η μουσική Σύνθεση είναι μία από τις πιο πολύπλοκες ανθρώπινες δραστηριότητες - αν όχι η πιο πολύπλοκη. Η μουσική Σύνθεση υπακούει σε κανόνες και συντάσσεται με βάση πολύπλοκο σχέδιο και μορφή. Πράγματι ένας ταλαντούχος μπορεί να φτιάξει ένα τραγούδι ή μία μελωδία χωρίς προηγούμενες μουσικές σπουδές. Το έργο αυτό όμως αν παραλληλιστεί π.χ. με την αρχιτεκτονική είναι κατ’ αναλογία μία μονοκατοικία που φτιάχνει ένας ταλαντούχος χτίστης έναντι του υψηλότερου ουρανοξύστη που σχεδιάζει ένας αρχιτέκτονας. Όσο καλός και ευφάνταστος και αν είναι ένας χτίστης δεν μπορεί να σχεδιάσει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, έναν ουρανοξύστη ή ακόμα και ένα αεροδρόμιο χωρίς προηγούμενη μακροχρόνια άσκηση και γνώσεις μηχανικής. Ο συνθέτης μπορεί να κληθεί να φτιάξει ένα τραγούδι, μία μελωδία κλήσης για τηλέφωνο, μία όπερα. Να επενδύσει μουσικά ένα θεατρικό η κινηματογραφικό έργο, μία διαφήμιση και τόσα άλλα αριθμός ων ουκ έστιν. Πέραν των μουσικών γνώσεων σε ανώτατο επίπεδο οφείλει να έχει βαθειά καλλιέργεια και μόρφωση. Η Σύνθεση διδάσκεται σε όλα σχεδόν τα Ωδεία και στις περισσότερες Μουσικές Σχολές.Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών

Δεν υπάρχει άμεσος περιορισμός για το πότε ένας άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει μουσική. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Η ελάχιστη ηλικία έναρξης που έχει τοποθετηθεί εδώ -ενδεικτικά και μόνο- βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και είναι μέση τιμή ελαχίστων ηλικιών που έχουν καταγραφεί και όχι μέση τιμή ηλικίας έναρξης σπουδών. Ποικίλει σε μεγάλο βαθμό τόσο από το χαρακτήρα και τη δυνατότητα του μαθητή όσο και από τη μέθοδο διδασκαλίας.

Αναγνωρισμένο

Αναγνωρισμένα μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με νόμους και διατάγματα. Με το νόμο προσδιορίζεται ο χρόνος φοίτησης, η ύλη και κατά προσέγγιση οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτά τα μαθήματα έχουν τυποποίηση και αναγνωρίζονται από το Ελληνικό δημόσιο.

Πολλά όμως όργανα και θεωρητικά μαθήματα προέκυψαν από την πραγματική ανάγκη διδασκαλίας τους αλλά για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν έχουν τυποποιηθεί και θεσμοθετηθεί. Η αναγνώριση τους επαφίεται στο λήπτη και την αξιοπιστία του Ωδείου ή της Σχολής που τα εξέδωσε.

Τίτλος σπουδών που χορηγείται

Τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στα αναγνωρισμένα όργανα είναι το Δίπλωμα και το Πτυχίο. Το Δίπλωμα είναι ανώτερο από το Πτυχίο.
Στα μη αναγνωρισμένα μπορούν να χορηγούνται Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, Αποφοιτήρια ή ακόμα και Διπλώματα ή Πτυχία. Την ευθύνη για την αξιοπιστία αυτών των τίτλων φέρει αποκλειστικά το Ωδείο ή η Σχολή που τους εκδίδει.

Έτη φοίτησης

Τα έτη φοίτησης στα αναγνωρισμένα μαθήματα προσδιορίζονται από το νόμο και είναι τα ελάχιστα. Μπορεί να φτάσουν και τα διπλάσια αυτών που αναγράφονται. Η ένδειξη από-έως (π.χ. 8-9) προκύπτει από το ότι για το Δίπλωμα συνήθως απαιτείται κατ’ ελάχιστον ένα έτος περισσότερο. Εφόσον όμως προηγείται Πτυχίο αυτό το διάστημα είναι δύο έτη.

Παρόλα αυτά η φοίτηση μπορεί να μειωθεί εφόσον ο σπουδαστής καταταγεί με εξετάσεις σε ανώτερη από την προκαταρκτική τάξη. Η ανώτερη τάξη κατάταξης δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δύο χρόνια από το έτος λήψης τίτλου σπουδών.

Στα μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα και δεν υπάρχει τυποποίηση ο χρόνος φοίτησης, που είναι εδώ ενδεικτικός, έχει υπολογιστεί στατιστικά και ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθείται και με το επιθυμητό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Περισσότερα χρόνια δεν σημαίνει και κατ’ ανάγκη καλύτερη εκπαίδευση αν και οι αποκλίσεις για το ίδιο επίπεδο δεξιοτεχνίας είναι μικρές.

Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πότε ο μαθητής θα αρχίσει να παίζει μία απλή μελωδία και επίσης δεν υπάρχει δόκιμος όρος «απλή μελωδία». Ο χρόνος αυτός που αναγράφεται εδώ, και που είναι ενδεικτικός, βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα και αναφέρεται σε αυτό που οι ίδιοι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως απλή μεν αλλά ολοκληρωμένη μελωδία. Ασφαλώς το διάστημα αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ηλικία έναρξης των μαθημάτων, τη μελέτη του μαθητή και την ικανότητα του μαθητή και του διδάσκοντα.