Μπουζούκι

 • Κατηγορία :
  Έγχορδα νυκτά
 • Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών :
  5-6
 • Προαπαιτούμενες μουσικές σπουδές :
  Όχι
 • Συνιστώμενες μουσικές σπουδές πριν :
  Προπαιδεία
 • Αναγνωρισμένο :
  Όχι
 • Τίτλος σπουδών που χορηγείται :
  Δίπλωμα, Πτυχίο, Βεβαίωση, Αποφοιτήριο. Δεν είναι ανγνωρισμένος επίσημα
 • Έτη φοίτησης :
  4-7
 • Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών :
  6 μήνες
 • Που μπορώ να εργαστώ :
  Ωδεία και Μουσικές Σχολές Στην ελεύθερη αγορά όπου απαιτείται εκτέλεση του οργάνου

Το Μπουζούκι, συνώνυμο της νεότερης Ελληνικής μουσικής, έλκει την καταγωγή του απευθείας από την αρχαία Πανδουρίδα αν και το όνομά του προέρχεται πιθανώς από τη περσική "tambur-e bozorg". Ανήκει στην οικογένεια του Ταμπουρά. Συνδέθηκε στενά (όπως και ο Μπαγλαμάς) με τους ρεμπέτες και υπέστη διωγμούς (!) από κυβερνήσεις που το θεώρησαν συνώνυμο με αυτούς. Αρχικά τρίχορδο μετεβλήθη σε τετράχορδο από το Μανώλη Χιώτη ο οποίος και εισήγαγε διαφορετική τεχνική εκτέλεσης προβάλλοντας το όργανο σε κοινωνικούς χώρους που μέχρι τότε ήταν απεχθές εξαιτίας της σύνδεσής του με το ρεμπέτικο. Η φιλολογία του οργάνου είναι σχεδόν αποκλειστικά Ελληνική και η ιστορία του έχει να επιδείξει κορυφαίους εκτελεστές και συνθέτες που ασχολήθηκαν με αυτό. Το Μπουζούκι διδάσκεται σε όλα σχεδόν τα Ωδεία και Μουσικές σχολές αν και δεν υπάρχει κοινή τυποποιημένη μέθοδος διδασκαλίας αφού το όργανο δεν είναι αναγνωρισμένο. Το ακραίο αυτό παράδοξο -δηλαδή το όργανο που εκπροσωπεί τη νεότερη Ελληνική μουσική να μην είναι αναγνωρισμένο από το αρμόδιο υπουργείο- είναι ενδεικτικό της αντιμετώπισης της καλλιτεχνικής παιδείας από τους επίσημους φορείς.Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών

Δεν υπάρχει άμεσος περιορισμός για το πότε ένας άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει μουσική. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Η ελάχιστη ηλικία έναρξης που έχει τοποθετηθεί εδώ -ενδεικτικά και μόνο- βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και είναι μέση τιμή ελαχίστων ηλικιών που έχουν καταγραφεί και όχι μέση τιμή ηλικίας έναρξης σπουδών. Ποικίλει σε μεγάλο βαθμό τόσο από το χαρακτήρα και τη δυνατότητα του μαθητή όσο και από τη μέθοδο διδασκαλίας.

Αναγνωρισμένο

Αναγνωρισμένα μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με νόμους και διατάγματα. Με το νόμο προσδιορίζεται ο χρόνος φοίτησης, η ύλη και κατά προσέγγιση οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτά τα μαθήματα έχουν τυποποίηση και αναγνωρίζονται από το Ελληνικό δημόσιο.

Πολλά όμως όργανα και θεωρητικά μαθήματα προέκυψαν από την πραγματική ανάγκη διδασκαλίας τους αλλά για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν έχουν τυποποιηθεί και θεσμοθετηθεί. Η αναγνώριση τους επαφίεται στο λήπτη και την αξιοπιστία του Ωδείου ή της Σχολής που τα εξέδωσε.

Τίτλος σπουδών που χορηγείται

Τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στα αναγνωρισμένα όργανα είναι το Δίπλωμα και το Πτυχίο. Το Δίπλωμα είναι ανώτερο από το Πτυχίο.
Στα μη αναγνωρισμένα μπορούν να χορηγούνται Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, Αποφοιτήρια ή ακόμα και Διπλώματα ή Πτυχία. Την ευθύνη για την αξιοπιστία αυτών των τίτλων φέρει αποκλειστικά το Ωδείο ή η Σχολή που τους εκδίδει.

Έτη φοίτησης

Τα έτη φοίτησης στα αναγνωρισμένα μαθήματα προσδιορίζονται από το νόμο και είναι τα ελάχιστα. Μπορεί να φτάσουν και τα διπλάσια αυτών που αναγράφονται. Η ένδειξη από-έως (π.χ. 8-9) προκύπτει από το ότι για το Δίπλωμα συνήθως απαιτείται κατ’ ελάχιστον ένα έτος περισσότερο. Εφόσον όμως προηγείται Πτυχίο αυτό το διάστημα είναι δύο έτη.

Παρόλα αυτά η φοίτηση μπορεί να μειωθεί εφόσον ο σπουδαστής καταταγεί με εξετάσεις σε ανώτερη από την προκαταρκτική τάξη. Η ανώτερη τάξη κατάταξης δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δύο χρόνια από το έτος λήψης τίτλου σπουδών.

Στα μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα και δεν υπάρχει τυποποίηση ο χρόνος φοίτησης, που είναι εδώ ενδεικτικός, έχει υπολογιστεί στατιστικά και ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθείται και με το επιθυμητό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Περισσότερα χρόνια δεν σημαίνει και κατ’ ανάγκη καλύτερη εκπαίδευση αν και οι αποκλίσεις για το ίδιο επίπεδο δεξιοτεχνίας είναι μικρές.

Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πότε ο μαθητής θα αρχίσει να παίζει μία απλή μελωδία και επίσης δεν υπάρχει δόκιμος όρος «απλή μελωδία». Ο χρόνος αυτός που αναγράφεται εδώ, και που είναι ενδεικτικός, βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα και αναφέρεται σε αυτό που οι ίδιοι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως απλή μεν αλλά ολοκληρωμένη μελωδία. Ασφαλώς το διάστημα αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ηλικία έναρξης των μαθημάτων, τη μελέτη του μαθητή και την ικανότητα του μαθητή και του διδάσκοντα.