Αντίστιξη

 • Κατηγορία :
  Τεχνική σύνθεσης. Θεωρητικά της μουσικής
 • Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών :
  Απαιτείται ιστορική γνώση της μουσικής
 • Προαπαιτούμενες μουσικές σπουδές :
  Πτυχίο Ειδικού Αρμονίας
 • Συνιστώμενες μουσικές σπουδές πριν :
  Ιστορία της μουσικής, Μορφολογία και Ανάλυση
 • Αναγνωρισμένο :
  Ναι
 • Τίτλος σπουδών που χορηγείται :
  Πτυχίο Αντίστιξης. Πολύ παλαιότερα χορηγείτο ενιαίο Πτυχίο Αντίστιξης και Φυγής.
 • Έτη φοίτησης :
  2
 • Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών :
 • Που μπορώ να εργαστώ :
  Ωδεία και Μουσικές σχολές Φιλαρμονικές εφόσον υπάρχει και πτυχίο Ενοργάνωσης Ιδιωτικές σχολές

Η Αντίστιξη είναι τεχνική σύνθεσης κατά την οποία συνηχούν πολλές μελωδικές γραμμές (φωνές) οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους ως προς το ρυθμό και την κίνηση (περίγραμμα) εξαρτώμενες όμως με αυστηρούς κανόνες ως προς τη συνήχηση τους. Απλούστερα, πρόκειται για συνδυασμό ταυτόχρονων διαφορετικών μελωδιών που ταιριάζουν αρμονικά μεταξύ τους. Κορυφαία έκφρασης αυτού του είδους σύνθεσης είναι ο Κανόνας. Στον Κανόνα όλες οι φωνές παίζουν την ίδια μελωδία αρχίζοντας η κάθε μία σε διαφορετική χρονική στιγμή. Αναπτύχθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης. Ο όρος προέρχεται από τη λατινική punctus contra punctum «μτφ. σημείο έναντι σημείου». Η επίσημη ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις τεχνικές από την αρχή της εμφάνισης του είδους μέχρι την κλασσική περίοδο της μουσικής. Εκτός της ύλης αυτής, σε πολλά Ωδεία και Μουσικές σχολές, διδάσκονται και νεότερες τεχνικές Αντίστιξης.Ελάχιστη ηλικία έναρξης σπουδών

Δεν υπάρχει άμεσος περιορισμός για το πότε ένας άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να μαθαίνει μουσική. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Η ελάχιστη ηλικία έναρξης που έχει τοποθετηθεί εδώ -ενδεικτικά και μόνο- βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και είναι μέση τιμή ελαχίστων ηλικιών που έχουν καταγραφεί και όχι μέση τιμή ηλικίας έναρξης σπουδών. Ποικίλει σε μεγάλο βαθμό τόσο από το χαρακτήρα και τη δυνατότητα του μαθητή όσο και από τη μέθοδο διδασκαλίας.

Αναγνωρισμένο

Αναγνωρισμένα μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί με νόμους και διατάγματα. Με το νόμο προσδιορίζεται ο χρόνος φοίτησης, η ύλη και κατά προσέγγιση οι μέθοδοι διδασκαλίας. Αυτά τα μαθήματα έχουν τυποποίηση και αναγνωρίζονται από το Ελληνικό δημόσιο.

Πολλά όμως όργανα και θεωρητικά μαθήματα προέκυψαν από την πραγματική ανάγκη διδασκαλίας τους αλλά για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος δεν έχουν τυποποιηθεί και θεσμοθετηθεί. Η αναγνώριση τους επαφίεται στο λήπτη και την αξιοπιστία του Ωδείου ή της Σχολής που τα εξέδωσε.

Τίτλος σπουδών που χορηγείται

Τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στα αναγνωρισμένα όργανα είναι το Δίπλωμα και το Πτυχίο. Το Δίπλωμα είναι ανώτερο από το Πτυχίο.
Στα μη αναγνωρισμένα μπορούν να χορηγούνται Πιστοποιητικά, Βεβαιώσεις, Αποφοιτήρια ή ακόμα και Διπλώματα ή Πτυχία. Την ευθύνη για την αξιοπιστία αυτών των τίτλων φέρει αποκλειστικά το Ωδείο ή η Σχολή που τους εκδίδει.

Έτη φοίτησης

Τα έτη φοίτησης στα αναγνωρισμένα μαθήματα προσδιορίζονται από το νόμο και είναι τα ελάχιστα. Μπορεί να φτάσουν και τα διπλάσια αυτών που αναγράφονται. Η ένδειξη από-έως (π.χ. 8-9) προκύπτει από το ότι για το Δίπλωμα συνήθως απαιτείται κατ’ ελάχιστον ένα έτος περισσότερο. Εφόσον όμως προηγείται Πτυχίο αυτό το διάστημα είναι δύο έτη.

Παρόλα αυτά η φοίτηση μπορεί να μειωθεί εφόσον ο σπουδαστής καταταγεί με εξετάσεις σε ανώτερη από την προκαταρκτική τάξη. Η ανώτερη τάξη κατάταξης δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δύο χρόνια από το έτος λήψης τίτλου σπουδών.

Στα μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα και δεν υπάρχει τυποποίηση ο χρόνος φοίτησης, που είναι εδώ ενδεικτικός, έχει υπολογιστεί στατιστικά και ποικίλει ανάλογα με τη μέθοδο που ακολουθείται και με το επιθυμητό επίπεδο δεξιοτεχνίας. Περισσότερα χρόνια δεν σημαίνει και κατ’ ανάγκη καλύτερη εκπαίδευση αν και οι αποκλίσεις για το ίδιο επίπεδο δεξιοτεχνίας είναι μικρές.

Χρόνος φοίτησης για εκτέλεση απλών μελωδιών

Δεν υπάρχει περιορισμός στο πότε ο μαθητής θα αρχίσει να παίζει μία απλή μελωδία και επίσης δεν υπάρχει δόκιμος όρος «απλή μελωδία». Ο χρόνος αυτός που αναγράφεται εδώ, και που είναι ενδεικτικός, βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα και αναφέρεται σε αυτό που οι ίδιοι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ως απλή μεν αλλά ολοκληρωμένη μελωδία. Ασφαλώς το διάστημα αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την ηλικία έναρξης των μαθημάτων, τη μελέτη του μαθητή και την ικανότητα του μαθητή και του διδάσκοντα.