Καλώς ήρθατε στο odeia.gr

Η υπερεκατονταετής ωδειακή εκπαίδευση έχει προσφέρει πολύ περισσότερα απ’ όσα γνωρίζει ο μέσος πολίτης. Ακόμα και πολλοί μαθητές ή απόφοιτοι αγνοούν το συνολικό μέγεθος της διαχρονικής προσπάθειας που έχει καταβληθεί ώστε να τους παρέχεται υψηλής ποιότητας καλλιέργεια και εκπαίδευση με το ελάχιστο αντίτιμο.
Το odeia.gr είναι ένας ιστότοπος που σκοπό έχει την προβολή του έργου των Ωδείων και των Μουσικών σχολών. Μέσα από τον ιστότοπο αυτό μπορείς να προβάλλεις το Ωδείο ή τη Σχολή σου, τις δραστηριότητες και το έργο σου ώστε να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό. Όλα τα Ωδεία και οι Σχολές εκπροσωπούνται εδώ με τους ίδιους όρους και με την ίδια δυνατότητα προβολής έχοντας κάθε ένα τον ιδιαίτερο χώρο του.

Στο χώρο αυτό έχεις τη δυνατότητα:

  1. Να καταχωρήσεις το ίδρυμά σου και να το προβάλλεις
  2. Να διορθώσεις, να αλλάξεις, να διαγράψεις οποιοδήποτε στοιχείο
  3. Να αναρτάς ανακοινώσεις, προσφορές, εκδηλώσεις
  4. Να επικοινωνείς με μαθητές και υποψήφιους μαθητές

Πως γίνεται αυτό

Πρώτα πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση του χώρου σου. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου εσύ ο ίδιος. Στην περίπτωση νομικών προσώπων (δημοτικά Ωδεία, σύλλογοι, εταιρείες) ένα εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο το οποίο θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης.

  1. Από τη διαδικασία «Εγγραφή» καταχωρείς τα στοιχεία που απαιτούνται.
  2. Αφού πιστοποιηθεί* η σχέση εγγραφόμενου - Ωδείου η εγγραφή ενεργοποιείται και σου στέλνουμε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχεις δηλώσει.
  3. Με τον κωδικό αυτόν μέσω της διαδικασίας «Είσοδος» έχεις τη δυνατότητα να διαχειριστείς το χώρο σου.

*Προκειμένου να πιστοποιηθεί η αντιστοιχία του αιτούντος την εγγραφή απαιτείται η αποστολή εγγράφου που αποδεικνύει ότι ο αιτών σχετίζεται άμεσα με το Ωδείο ή τη Σχολή. Τέτοιο έγγραφο μπορεί να είναι λογαριασμός ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευση) στον οποίο να φαίνεται η σχέση με το Ωδείο (διεύθυνση, τηλέφωνο, όνομα) ή το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ίδρυση του Ωδείου ή της Σχολής. Το έγγραφο αυτό μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή ή να αποσταλεί με Fax. Σε περίπτωση συνδρομής τέτοιο έγγραφο αντικαθίσταται με τα στοιχεία τιμολογίου οπότε δεν είναι απαραίτητο

Είδος προβολής

Η καταχώρηση και προβολή των βασικών στοιχείων του Ωδείου ή της Σχολής είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους. Βασικά στοιχεία είναι όλα τα στοιχεία μέσω των οποίων ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει το Ωδείο. Π.χ. επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.τ.λ.
Η πλήρης διαχείριση του χώρου απαιτεί συμβολική συνδρομή η οποία ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες συντήρησης του χώρου. Πλήρης διαχείριση είναι η ανάρτηση λογοτύπων, φωτογραφιών, ανακοινώσεων, συναυλιών κ.τ.λ.
Το odeia.gr δεν έχει χαρακτήρα κερδοσκοπικό. Τα έσοδα έχουν σκοπό τη συντήρηση και την επέκταση του ιστοχώρου.

Διαφημίσεις

Οι διαφημίσεις είναι ευπρόσδεκτες εφόσον μπορούν να αποτελέσουν πρόσοδο για τη συντήρηση αυτού του ιστοχώρου.

Ιδέες και βελτιώσεις

Το odeia.gr είναι το δικό σου site. Το site των Ωδείων. Οποιαδήποτε ιδέα έχεις για τη βελτίωση του χώρου αυτού είναι ασμένως επιθυμητή και ευπρόσδεκτη. Η προβολή του έργου σου εξαρτάται από τη συμμετοχή σου και είναι μεγάλη χαρά για μας η συμβολή σου σε αυτή τη προσπάθεια.

Επικοινωνία

Σκοπός μας είναι η όσο το δυνατό αυτόματη διαχείριση όλων των ζητημάτων ώστε να μην υπάρχει καμμία παρέμβαση τρίτου. Παρόλα αυτά και μέχρι την πλήρη αυτοματοποίηση μπορείς να επικοινωνείς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@odeia.gr. Όλα τα μηνύματα θα απαντώνται το συντομότερο δυνατό τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ανάλογα με το είδος των αιτημάτων.

Προσωπικά δεδομένα

Τα στοιχεία μιας επιχείρησης (επωνυμία, τηλέφωνο κ.τ.λ.) δεν είναι προσωπικά δεδομένα εφόσον έχουν ανακοινωθεί νόμιμα και δημόσια (π.χ. στοιχεία που περιέχονται στο ΦΕΚ ίδρυσης). Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται αυτά ενός φυσικού προσώπου. Π.χ. το προσωπικό email, το όνομα του υπεύθυνου του Ωδείου κ.τ.λ.
Τα προσωπικά δεδομένα και η αλληλογραφία που ενδεχομένως στέλνεις δεν ανακοινώνονται σε κανένα πέρα από τον αρμόδιο για την απάντηση και την εκτέλεση της εργασίας και δεν χρησιμοποιούνται παρά μόνο για την εργασία για την οποία είναι αναγκαία.
Το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας του Ωδείου ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μόνο εφόσον το καταχωρήσεις ο ίδιος.

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων