• Ωδείο Σερρών Μουσικοί Ορίζοντες

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Οδός Σπυρίδη 8, 621 22 Σέρρες (ΣΕΡΡΩΝ)
  • Τηλ. :
    2321025727
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Οδός Σπυρίδη 8, 621 22 Σέρρες ( ΣΕΡΡΩΝ )
Τηλέφωνο: 2321025727
Fax:

Ακολουθείστε μας