• Ωδείο Γκουλέτσου

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Ηρώων Πολυτεχνείου & Παλαιολόγου, 412 22 Λάρισα (ΛΑΡΙΣΗΣ)
  • Τηλ. :
    2410628134
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Ηρώων Πολυτεχνείου & Παλαιολόγου, 412 22 Λάρισα ( ΛΑΡΙΣΗΣ )
Τηλέφωνο: 2410628134
Fax:

Ακολουθείστε μας