• Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ. Σερρών & Νιγρίτης "Αγιος Νικήτας ο Νέος"

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Ν. Νικολάου 21, 621 24 Σέρρες (ΣΕΡΡΩΝ)
  • Τηλ. :
    2321053765
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Βυζαντινή Μουσική

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Ν. Νικολάου 21, 621 24 Σέρρες ( ΣΕΡΡΩΝ )
Τηλέφωνο: 2321053765
Fax:

Ακολουθείστε μας