• Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι.Μ. Θεσσαλονίκης

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Ν. Πλαστήρα 65, 542 50 Θεσσαλονίκη (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • Τηλ. :
    2310320222
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Βυζαντινή Μουσική

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Ν. Πλαστήρα 65, 542 50 Θεσσαλονίκη ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
Τηλέφωνο: 2310320222
Fax:

Ακολουθείστε μας