• Μουσική Σχολή Φιλοπροόδου Ομίλου Παραμυθιάς

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Οδός Κ. Καραμανλή, 462 00 Παραμυθιά (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ)
  • Τηλ. :
    2666023483
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Οδός Κ. Καραμανλή, 462 00 Παραμυθιά ( ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ )
Τηλέφωνο: 2666023483
Fax:

Ακολουθείστε μας