• Μουσική Σχολή Σοφίας Παπαδοπούλου

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Σπ. Παναγιώτου 4, 546 21 Ιωνία Θεσσαλονίκης (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • Τηλ. :
    2310782802
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Σπ. Παναγιώτου 4, 546 21 Ιωνία Θεσσαλονίκης ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
Τηλέφωνο: 2310782802
Fax:

Ακολουθείστε μας