• Κεντρικό Ωδείο Θεσ/νίκης

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Εγνατίας 79, 546 35 Θεσσαλονίκη (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
  • Τηλ. :
    2310269558
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Εγνατίας 79, 546 35 Θεσσαλονίκη ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )
Τηλέφωνο: 2310269558
Fax:

Ακολουθείστε μας