• Κατσάρειος Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ι. Μ. Ιωαννίνων

  • Υπευθ. Επ/νίας :
  • Διεύθυνση :
    Κ. Αράπη , 451 10 Ιωάννινα (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
  • Τηλ. :
    2651038564
  • Φαξ. :
  • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Βυζαντινή Μουσική

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Κ. Αράπη , 451 10 Ιωάννινα ( ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )
Τηλέφωνο: 2651038564
Fax:

Ακολουθείστε μας