• Ηπειρωτικό Ωδείο

 • Υπευθ. Επ/νίας :
 • Διεύθυνση :
  Γεωργίου Σταύρου 5, 454 44 Ιωάννινα (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
 • Τηλ. :
  2651045001
 • Φαξ. :
 • Ηλ. Ταχυδρομείο :
  pktsakalof@in.gr;info@tsakalof.gr
 • Ιστοσελίδα :

Ακολουθείστε μας

Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Online Πτυχίο και Δίπλωμα μουσικής Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων
Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων, εγγραφή Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων Ωδεία, Ωδείο, Το Site των ωδείων

Ακολουθείστε μας

Αντίστιξη
Αρμονία
Αρμόνιο
Θεωρητικά της μουσικής
Κιθάρα
Κιθάρα ηλεκτρική
Πιάνο
Σύνθεση
Φούγκα

Ακολουθείστε μας

Επικοινωνήστε με το Ωδείο
Αποστολή
Γεωργίου Σταύρου 5, 454 44 Ιωάννινα ( ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ )
Τηλέφωνο: 2651045001
Fax:

Ακολουθείστε μας